مجموعه ی تولیدی برنا با تجربه و سابقه ای بالغ بر بیش از یک دهه بنابر نیاز کشوردر زمینه ی تولید محصولات جاده ای و شهری و کالا های مرتبط با آن فعالیت .خود را از سال ١٣٨٩ آغاز نموده است.

محصولات پلاستیکی

مشاهده

محصولات فلزی

مشاهده

محصولات الکترونیکی

مشاهده

محصولات لاستیکی

مشاهده

برچسب ها

مشاهده

اتصالات

مشاهده